Οι αποχρώσεις των μετάλλων είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από:
  • τον τύπο του μετάλλου
  • τη μέθοδο εφαρμογής
  • τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια εφαρμογής